Центар за право на бегалци и миграција
при Правниот факултет „Јустинијан Први“ во Скопје.

Контакт

Адреса

Правен факултет „Јустинијан Први“ во Скопје
Булевар Гоце Делчев 9б, Скопје 1000, Р. Северна Македонија

Email

lawclinicrefugees@gmail.com

mk_MKMK