Нашите
Публикации

Анализа на „оправданиот страв“ како елемент на дефиницијата на бегалец

Автор: Марија Мицевска Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет  „Јустинијан Први“ – Скопје Правна клиника за право за бегалци 2021, Скопје Вовед Со векови луѓето патуваат за да најдат

Повеќе »

Миграции низ призмата на човекови права

Автор: Ристе Филипов Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет  „Јустинијан Први“ – Скопје Правна клиника за право за бегалци 2020, Скопје Вовед Миграцијата претставува феномен којшто постои во сите општестава. 

Повеќе »

Поимот на прогон во рамките на бегалското право

Автор:Теодора Димитровска Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,Правен факултет  „Јустинијан Први“ – СкопјеПравна клиника за право за бегалци2020, Скопје Вовед Со години наназад меѓународната заедница, како супранационален ентитет се занимавала со

Повеќе »

Бегалците и солидарноста

Автор: Јана Иванова Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет  „Јустинијан Први“ – Скопје Правна клиника за право за бегалци 2020, Скопје Aпстракт Текстот има за цел да фрли светло

Повеќе »

Користење на социјалните мрежи во циклусот на раселување

Автор:Дона Николовска Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,Правен факултет  „Јустинијан Први“ – СкопјеПравна клиника за право за бегалци2020, Скопје Вовед Подемот на интернет технологијата и појавата на социјалните мрежи придонесе значајни

Повеќе »

Косовската бегалска криза

Автор: Горјан Ѓоргиев Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Правен факултет  „Јустинијан Први“ – Скопје Правна клиника за право за бегалци 2020, Скопје Причини и услови за настанување на косовската бегалска

Повеќе »

Кога немам каде да се вратам

– приказни на внатрешно раселени лица од конфликтот 2001 Автор:Филип Ивковски Универзитет „Св. Кирил и Методиј“,Правен факултет  „Јустинијан Први“ – СкопјеПравна клиника за право на бегалци2020, Скопје Апстракт Во овој

Повеќе »
mk_MKMacedonian